Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων…

Hilfe-Forum
kollaborativ und kostenlos
Wir zählen heute 10292 Mitglieder

Ausgangssprache

Zielsprache ( gleiche Sprache, falls Korrekturlesen erforderlich ist)


  • Ἑλληνική Italiano

    Tommy2749
    Θαυμαζεσθω μεν υπο των παιδισκων η των μελισσων φιλοπονια, ψεγεδθον δε η των κερκοπον αεργα

    27/10/2019 11:34

Die Übersetzung im vertraulichen Modus hätte nur: 1.5 Euro gekostet.